EGS Project

Енергетика Образование: Управление училища (EGS) - информация на български език PDF Print E-mail

ЕНЕРГИЯ

Енергията е съществена необходимост за поддържането на икономиката, здравето и начина ни на живот. Обществото ни трябва да е запознато с това как да използва разумно енергийните ресурси.

ОБРАЗОВАНИЕ

Знанието за енергията е р еша в ащо з а икономикатаи околната среда на Европа. То трябва да стане неотменна част от обучението в училище, за да израснат децата ни образовани и отговорни граждани

УПРАВЛЕНИЕ

Енергията е обществено благо и целта на партньорите от EGS е да се привлекат местните общности в разрешаването на енергийните проблеми и подобряването на енергийната ефективност.

УЧИЛИЩА

Училищата са главните действащи лица, които ще допринесат за привличането на цялата общественост в решаването на проблемите на енергийната ефективност, и в същото време ще обучават младите поколения за интелигентно използване на енергията.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Да се засили ключовата роля на средното образование чрез привличането на заинтересованите лица по места (ученици, родители, малък и среден бизнес, местни власти и други) в процеса на повишаване на енергийната ефективност и обучението на различните общности.

icon EGS leaflet Bulgarian version (2.66 MB)

icon Manifesto Bulgarian version (102.94 kB)

Please, download here Material from Bulgaria

Please, find more information from the EGS countries under "press release" and "public events" (left menue)!

www.ecq-bg.com
Европейски център за качество ООД
www.parvamatematicheska.com Първа частна математическа гимназия София
 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Български