EGS Project

Energie Educaţie Guvernare Şcoli (EGS) - informaţii în limba română PDF Print E-mail

ENERGIE

Energia este necesară pentru menţinerea sănătăţii, stilului de viaţă şi bunăstării oamenilor şi pentru funcţionarea economiei. Societatea noastră are nevoie de indivizi care au cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare pentru utilizarea cu înţelepciune a resurselor energetice.

EDUCATIE

Cunoştinţele despre energie au o importanţă crucială pentru viitorul economiei şi mediului ambiant din Europa. Educaţia în domeniul energiei trebuie să constituie o parte integrantă a curriculumului şcolar în scopul de a pregăti cetăţeni informaţi.

GUVERNARE

Energia ar trebui să fie un bun comun şi EGS s-a născut din nevoia de a implica comunităţile locale în abordarea problemelor privind energia şi îmbunătăţirea eficienţei energetice printr-un proces participativ.

ŞCOLILE

Şcolile sunt principalii actori care pot contribui la implicarea întregii comunităţii şi în acelaşi timp la formarea tinerelor generaţii.

OBIECTIVUL STRATEGIC

Pentru a spori rolul cheie al liceelor în implicarea actorilor interesaţi (elevi, familii, IMM-uri, autorităţi locale, alte şcoli) în procesul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de informare a comunităţii.

icon Manifesto Romanian version (412 kB)

icon EGS leaflet Romanian version (1.44 MB)

Please, download here Material from Romania:

Please, find more information from the EGS countries under "press release" and "public events" (left menue)!

http://www.uvvg.ro
EGS partner Western University ‘Vasile Goldiş’ Arad
http://www.colecoarad.ro/ EGS partner Liceo Economico di Arad
http://www.ccia-arad.ro EGS partner Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of the Arad County
 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Română