EGS Project

Energia opetus oppilaitoksissa (EGS) Tietoa suomeksi PDF Print E-mail

ENERGIA

Energia on välttämätöntä ihmisten terveyden, hyvinvoinnin, elämän ja talouden ylläpitämisessä. Yhteisömme tarvitsee yksilöitä, joilla on tietoa, taitoja ja asenne energiavarojen viisaaseen käyttämiseen.

OPETUS

Energiaosaaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan talouden ja ympäristön tulevaisuudelle. Energiaopetuksen täytyy olla keskeinen osa opetussuunnitelmaa, jotta syntyisi energiaosaavia kansalaisia.

JULKISHALLINTO

Energian pitäisi olla kaikkien yhteinen asia. EGS –projekti syntyi tarpeesta osallistaa paikalliset yhteisöt energiaongelmien ratkaisemiseen ja energiatehokkuuden kehittämiseen osallistavan prosessin avulla.

OPPILAITOKSET

Koulut ovat avaintoimijoita koko yhteisön saamisessa mukaan ja ne kasvattavat samalla uusia sukupolvia.

STRATEGISET TAVOITTEET

Oppilaitosten keskeisen roolin voimistaminen paikallisten sidosryhmien osallistamisessa (opiskelijat, perheet, PK-yritykset, paikallishallinnot, muut koulut). Näin parannetaan yhteisiä prosesseja energiatehokkuudessa ja yhteisöjen tietoisuutta.

icon Esite ladattavaksi (1.85 MB)

Please, download here Material from Finland:

Please, find more information from the EGS countries under "press release" and "public events" (left menue)!

Linkit

http://www.keuda.fi/portal/oppilaitokset/keuda_jarvenpaa/matkailu__ravitsemis-_ja_talousala/ Partneri oppilaitos
http://www.koulujaymparisto.fi Projektiverkoston yhteistyötaho
http://www.sykli.fi Projektiverkoston yhteistyötaho
http://www.kolumbus.fi/eco-one Projektin koordinaattori suomessa
 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Suomeksi