EGS Project

Skriv under på vores erklæring til bedring af energieffektiviteten på skoler PDF Print E-mail

Ved at skrive under på denne erklæring forpligter vi os til en tydelig bedring af energieffektiviteten i vores byer, kommuner og regioner.

Med denne erklæring anerkender vi at:

  • energibesparelse og en bedst mulig udnyttelse af energien er den hurtigste, mest økologiske og billigste måde at sikre vores energiforsyning, at opnå en global energiretfærdighed og klimaværn og at sikre en varig økonomisk vækst på lang sigt,
  • højere energieffektivitet og tiltagende brug af vedvarende energikilder bidrager til at reducere miljøforureningen og til at bremse klimaændringen,
  • det er vigtigt at udveksle erfaringer, informationer og gode ideer til en forøgelse af energieffektiviteten og til udbygning af vedvarende energier,
  • skoler bidrager på en afgørende måde til en bevisthedsdannelse for en bedring af energieffektiviteten på lokal og global plan,
  • uddannelse og sensibilisering for energieffektiviteten er både hos enkeltmennesket og de lokale aktører meget vigtigt og må styrkes.

Erklæringen skal opfordre til handling og støtte aktioner som er udrettet på en fornuftig og effektiv brug af energi. På frivillig basis bestemmer undertegnede skoler sig, for hvilke af de følgende fokustemaer de vil engagere sig i:

  • aktivere elever i skoletimerne til at udforske energispørgsmål og dermed motivere dem til en mere effektiv energiforbrug,
  • udvikle metoder til måling og andre hjælpemidler for at kontrollere og optimere energieffektiviteten,
  • udvikle koncepter og strategier til en mere effektiv energiforbrug på egen skole,
  • udveklse erfaringer og informationer om gode eksempler, aktioner og teknologier som kan føre til en tydelig bedring af energieffektiviteten i skoler og kommuner,
  • støtte kommunepolitikken og lokale myndigheder i forøgelsen af energieffektiviteten og udbygningen af vedvarende energier.

Som en sammenfatning anerkender vi at energieffektivitet og vedvarende energier er et vigtig grundlag for en varig udvikling fordi de bidrager til miljø- og klimaværn, danner lokale arbejdspladser og muliggør økonomisk vækst, hjælper os at sikre energiforsyningen, gør os uafhængige af energiprissvingninger og fremmer socialt sammenhold og innovationer.

 

Stempel, dato, underskrift

 

Bekendtgør offentligt, at du har undertegnet denne erklæring ved at registrere dig på websiden www.egs-project.eu!

EGS udvikler den energieffektive skole med dig!

 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Denmark