EGS Project

Proszę podpisać nasz manifest na rzecz polepszenia zarządzania energią w szkołach PDF Print E-mail

Podpisując niniejszy manifest zobowiązujemy się do znacznego polepszenia zarządzania energią w naszych miastach, gminach i regionach.

Niniejszy manifest jest uznaniem przez nas, że:

  • oszczędzanie energii i najlepsze możliwe korzystanie z niej jest najszybszym, najbardziej ekologiczny i najtańszym sposobem, aby zabezpieczyć nasze zaopatrzenie w energię, doprowadzić do sprawiedliwości energetycznej i przyczynić się do ochrony klimatu, jak również aby zapewnić długotrwały rozwój ekonomiczny,
  • polepszenie gospodarowania energią i korzystanie w coraz większym stopniu z energii odnawialnych przyczyniają się do zredukowania zanieczyszczenia środowiska i zahamowania zmian klimatu,
  • ważna jest wymiana doświadczeń, informacji i pomysłów na rzecz polepszenia gospodarowania energią, jak również rozwijanie odnawialnych źródeł energii,
  • szkoły znacząco wpływają na kształtowanie świadomości o potrzebie polepszenia gospodarowania energią na płaszczyźnie lokalnej i globalnej,
  • edukacja i uwrażliwianie na dobre gospodarowanie energią są ważne zarówno wśród pojedynczych ludzi, jak również wśród podmiotów lokalnych i działania te trzeba nasilić.

Niniejszy manifest ma za zadanie pobudzenie do działania i wspieranie akcji, które mają na celu sensowne i efektywne obchodzenie się z energią. Podpisują się pod nim wolontariusze w imieniu szkół, które następnie zaangażują się w realizacji następujących tematów przewodnich:

  • aktywowanie uczniów i uczennic w czasie zajęć do badania kwestii związanych z energią i motywowanie ich do efektywnego gospodarowania energią,
  • rozwijanie metod mierzenia i innych środków pomocniczych w celu zoptymalizowania i kontrolowania gospodarowania energią,
  • rozwijanie koncepcji i strategii efektywnego gospodarowania energią we własnych szkołach,
  • wymiana doświadczeń i informacji na temat dobrych przykładów, akcji i technologii, które mogłyby w znacznym stopniu polepszyć gospodarowanie energią w szkołach i gminach,
  • wspieranie polityki gminy i władz lokalnych w celu polepszenia gospodarowania energią i rozbudowy odnawialnych źródeł energii.

W skrócie manifest oznacza: uznanie przez nas gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii za podstawę długotrwałego rozwoju, ponieważ przyczyniają się one do ochrony środowiska i klimatu, umożliwiają stworzenie nowych miejsc pracy w regionie i rozwój gospodarczy, pomagają w zabezpieczeniu zaopatrzenia w energię, czynią nas niezależnymi od zmian cen energii i wspierają więzy socjalne i innowacje.

 

Pieczęć, data, podpis

 

EGS rozwinie z Państwem szkołę charakteryzującą się z dobrym gospodarowaniem energią!

 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Polski