EGS Project

EGS rozwinie z Państwem szkołę charakteryzującą się z dobrym gospodarowaniem energią! PDF Print E-mail

Energia

My ludzie potrzebujemy energii, żeby chronić nasze zdrowie, mieć dobre samopoczucie, zachować nasz styl życia i gospodarkę. Nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i nastawianie pozwalające sensownie wykorzystywać energię.

Edukacja

Kompetencje w obchodzeniu się energią są zasadniczą kwestią gospodarczej i ekonomicznej przyszłości Europy. Edukacja w dziedzinie gospodarowania energią musi stać się integralną częścią szkolnych planów zajęć, aby wykształcić odpowiednio kompetentnych obywateli.

Udział / partycypacja

Energia powinna służyć dobru ogółu. Projekt EGS powstał z potrzeby, zaangażowania różnych lokalnych podmiotów w celu uporania się z problemami energetycznymi i polepszenia gospodarowania energią.

Szkoły

Szkoły są głównymi podmiotami w dziedzinie kształtowania świadomości i przekazywania wiedzy na temat sensownego obchodzenia się z energią. Dzięki organizacjom szkolnym mają one dostęp do całego społeczeństwa.

Cel strategiczny

Projekt EGS ma na celu nadanie szkołom średnim kluczowej roli, jeśli chodzi o przemiany w dziedzinie pozyskiwania energii. Dzięki szkołom chcemy zachęcić lokalne podmioty – uczniowie, rodziny, mali i średni przedsiębiorcy do włączenia się w ten proces. Ich udział ma zasadniczy wpływ na polepszenie gospodarowania energią i podniesienie poziomu kompetencji ogółu.

 

Proszę podpisać nasz manifest na rzecz polepszenia zarządzania energią w szkołach
 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Polski